Področja dela

Gospodarsko pravo

Svetujemo malim in velikim podjetjem ter jim pomagamo najti celovite rešitve pri njihovem udejstvovanju na trgu …

Delovno pravo

Začnemo pri preventivnem pregledu in sestavi pogodb o zaposlitvi, internih aktih (akti o sistemizaciji, pravilniki, splošnih …

Nepremičninsko pravo

Svetujemo pri vseh pravnih poslih v zvezi z nakupom, prodajo, menjavo oziroma drugim prometom z nepremičninami …

Športno
pravo

Športniki so pogosto izkoriščani ali v podrejenem položaju zaradi pomanjkanja pravnega znanja pri njihovih pravicah …

Varstvo osebnih podatkov

Nova Splošna uredba EU o varstvu podatkov, je 25.5. 2018 določila nova pravila glede varstva osebnih podatkov

Izterjava
terjatev

Velikokrat se zgodi, da nezadostna pravna angažiranost pri sestavi pogodb pripelje do neplačilne politike, ko postane …

Davčno svetovanje

Stranke zastopamo tako pri oceni davčnih tveganj v zvezi s posameznimi posli kot tudi pred pristojnimi upravnimi …

Kazensko pravo

Z odličnim poznavanjem materialne in procesne zakonodaje svetujemo in zastopamo fizične in pravne …

Odškodninsko pravo

Eno izmed glavnih področij, s katerimi se ukvarjamo v Odvetniški pisarni Križanec, je tudi področje odškodninskega …

Družinsko pravo

Z dolgoletnimi izkušnjami na področju družinskega prava, med drugim z razvezami, delitvijo skupnega premoženja zakoncev …

Dedno pravo

Na področju dednega prava svojim strankam nudimo storitve, ki med drugim obsegajo svetovanje in zastopanje strank …

Ocena uporabnikov