Objave

Izročilna pogodba je pogodba s katero se izročitelj zaveže, da bo izročil in razdelil svoje premoženje, ki ga ima v trenutku sklenitve pogodbe, svojim potomcem, posvojencem ter njihovim potomcem. Pogodba je veljavna le tedaj, če se z njo...
Read More
Kaj je preužitkarska pogodba Pogodba o preužitku, imenovana tudi preužitkarska pogodba, je odplačen pravni posel s katerim se ena oseba (preužitkar) zaveže prenesti svoje premoženje ali njegov del na drugo osebo (prevzemnika), v zameno za to pa se...
Read More
V Sloveniji je v tem trenutku že 84.654 s.p.-jev., kar pomeni, da ima vsak petindvajseti Slovenec odprt svoj s.p. Ta podatek nam jasno pove naklonjenost Slovencev do odprtja svojih s.p.. Zakaj je temu tako, je težko odgovoriti.
Read More
ODVETNIK ODGOVARJA – DELOVNO PRAVO Zbrali smo nekaj najbolj pogostih vprašanj, s katerimi se stranke srečujejo v povezavi z delovnim pravom. Nanje je odgovoril odvetnik, ki svoje delo opravlja tudi na področju delovnega prava. V kolikor imate še...
Read More
1 2 3
Ocena uporabnikov