Družinsko pravo

Družinsko pravo je skupek pravnih pravil in načel, ki urejajo zakonsko zvezo, izvenzakonsko skupnost, razmerje med starši in otroki, posvojitev, rejništvo in skrbništvo.

Odvetniki v Odvetniški pisarni Križanec že več kot 50 let nudimo strankam celovite in strokovne nasvete ter rešitve na področju družinskega prava.

Strankam pomagamo pri razvezi zakonske zveze pred sodiščem, pri sporazumni razvezi zakonske zveze ter delitvi premoženja med zakoncema. Pravne storitve nudimo tudi glede postopka dodelitve otrok, ureditve premoženjskih razmerij partnerjev v zunajzakonski skupnosti in sestave dogovora o preživnini. V kolikor je potrebno pripravimo tudi tožbo na zvišanje ali znižanje preživninske obveznosti zakonca. V Odvetniški pisarni Križanec imamo tudi veliko izkušenj s sestavo tožbe na ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva oziroma materinstva.

Našim strankam že vrsto let nudimo profesionalno pravno zastopanje pred sodišči Republike Slovenije. Sprva si vedno prizadevamo za alternativno reševanje gospodarskih sporov. V kolikor to ni mogoče stranke zastopamo pred sodišči, kjer menimo, da mora odvetnik za družinsko pravo na tem zahtevnem in kompleksnem pravnem področju zaščititi pravice in interese svojih strank z dobrim energičnim nastopom, vrhunsko pripravo na vsako zadevo in razumevanjem področja družinskega prava, kot celote.

Na željo stranke že pred samo sklenitvijo zakonske zveze ali pa med njenim trajanjem pripravimo pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med zakoncema, s katero se izognemo nekaterim neprijetnim sodnim postopkom ob morebitni razvezi zakonske zveze.

Področje družinskega prava je za stranke običajno zelo neprijetno, zato smo tu odvetniki iz Odvetniške pisarne Križanec, da vam pri teh vprašanjih že več kot 50 let pomagamo po naših najboljših močeh.

Dober odvetnik za družinsko pravo mora biti odločen, sočuten in analitičen.

POTREBUJETE POMOČ NA PODROČJU DRUŽINSKEGA PRAVA?