Športno pravo

Razvoj športa skozi zgodovino je prinesel veliko priložnosti kot tudi izzivov. 

Kaj je športno pravo?

Športno pravo je področje, ki je tesno povezano z nekaterimi drugimi pravnimi področji – npr. z odškodninskim in pogodbenim pravom. Financiranje klubov, kompleksna pogodbena razmerja in spori glede intelektualne lastine, spori z agenti, sponzorji in drugimi subjekti so le nekatera vprašanja, ki se pojavljajo na področju športnega prava.

V okviru športnega prava se poleg “klasičnih“ pravnih področij pojavljajo pomembna avtonomna pravila šprtnih organizacij, ki jih mora odvetnik za športno pravo dobro poznati. V Odvetniški pisarni Križanec imamo veliko izkušenj na področju športnega prava – stranke zastopamo tako v predpravdnih postopkih (pogajanjih), kot v fazi sodnih postopkov. Izkušnje imamo tako z zastopanjem pred domačimi sodišči, kot tudi pred mednarodnimi tribunali (npr. Košarkarski arbitražni tribunal – “BAT“, in podobno). 

V Odvetniški pisarni Križanec svetujemo tako igralcem, trenerjem, agentom kot tudi klubom v vsej športni industriji. Ker ekipo Odvetniške pisarne Križanec sestavljajo ljudje, ki so vsi po duši športniki, vam lahko nudimo vrhunske storitve ob poglobljenem razumevanju vašega položaja.

Področja dela

V odvetniški pisarni Križanec vam med drugim nudimo storitve na naslednjih področjih: 

  1. Reševanje sporov: v okviru športa in športnih dejavnosti se na žalost pogosto pojavljajo spori med različnimi akterji, pa najsi gre za spore med igralci, klubi, agenti, sponzorji, trenerji ali drugimi vpletenimi subjekti. V odvetniški pisarni Križanec imamo bogate izkušnje z reševanjem sporov na področju športnega prava. Vedno si prizadevamo za to, da spore v prvi vrsti preprečujemo (kadar je to mogoče) – slednje pa pogosto učinkovito dosežemo z dobro prakso pogajanj in poštenim pristopom. V kolikor spora ni mogoče preprečiti, si prizadevamo, da se spor reši izvensodno – npr. s sklenitvijo poravnave med vpletenimi akterji. Seveda se pogosto zgodi, da tudi izvensodna rešitev spora ni mogoča. V teh primerih nudimo strankam učinkovito zastopanje pred sodišči, arbitražami ter drugimi organi.
  2. Športne organizacije: v okviru športnega prava nudimo različne storitve športnim organizacijam (klubom, društvom, zvezam in podobno). Jedro našega dela obsega vodenje postopkov ustanavljanjev športnih subjektov, pomoč pri pripravi internih aktov in pravil, kot tudi podporne storitve iz področja pogodbenega in davčnega prava.
  3. Šporniki in menjava klubov (prestopi): v procesu športnih prestopov nudimo pomoč in svetovanje tako športnikom, klubom, kot tudi trenerjem. Skrbimo za to, da se sodelovanje zaključi na način, ki je za našo stranko najbolj optimalen. Pomagamo vam lahko pri pripravi sporazumov, odpovedi, zahtevkih, povezanih z odškodninami, kot tudi na splošno pri pogajanjih v zvezi s prestopi ter nudenjem pravno-svetovalnih storitev. 

Poleg navedenih področij dela, ki predstavljajo jedro naših izkušenj na področju športnega prava, vam bomo z veseljem pomagali tudi pri vseh drugih vprašanjih, povezanih s športnim pravom. 

Kakšen je dober odvetnik za športno pravo?

Dober odvetnik za športno pravo mora po naši oceni razumeti šport in položaj tako športnikov, kot športnih klubov in ostalih akterjev. Iz tega razloga je koristno, da je odvetnik za športno pravo tudi sam (bil) športnik, saj bo imel na tak način poseben vpogled v delovanje sveta športa, hkrati pa bo sposoben bolj poglobljenega razumevanja položaja svoje stranke. 

Dober odvetnik za športno pravo mora dobro poznati tako relevantno slovensko zakonodajo na področju športa (npr. Zakon o športu, Zakon o društvih), kot tudi področna športna pravila (npr. pravila posameznih športnih zvez). Odvetnik za športno pravo mora imeti dobre pogajalske sposobnosti, saj odvetniške storitve na področju športnega prava pogosto obsegajo trda pogajanja. Hkrati mora biti odvetnik za športno pravo empatičen, odločen in visoko strokoven. 

Ocena uporabnikov