Odškodninsko pravo

Eno izmed glavnih področij, s katerimi se ukvarjamo v Odvetniški pisarni Križanec, je tudi področje odškodninskega prava, kjer stranke zastopamo že več kot 50 let.

Temeljno načelo pri povrnitvi premoženjske škode je načelo polne odškodnine. V našem pravnem redu premoženjsko integriteto posameznika varujemo v celoti, kar pomeni, da mora odgovorni za nastalo škodo, le-to v celoti povrniti.

Pri povrnitvi nepremoženjske škode pa postavitvitev višine zahtevka težje postavljiva, saj je pri oškodovancu nastala nematerialna škoda (telesne bolečine, zmanjšanje življenjske aktivnosti, strah,..). V Odvetniški pisarni Križanec strankam zagotavljamo pravične odškodnine, ki so v skladu s sodno prakso in prakso zavarovalnic v Republiki Sloveniji.