Civilno pravo

Civilno pravo je pravna panoga zasebnega prava, ki ureja pravna razmerja med enakopravnimi subjekti na temelju enakopravnosti in dispozitivnosti.

Odvetniki v naši Odvetniški pisarni pomagajo urejati ta pravna razmerja na področju civilnega prava z vrhunskim poznavanjem pravnih norm, dinamičnostjo, odličnostjo in predvsem prizadevanjem za čim bolj ugodno rešitev za stranke.

Odvetniki in drugi pravni strokovnjaki v Odvetniški pisarni Križanec nudimo strankam pomoč pri pravnem svetovanju v civilno-pravnih zadevah, pripravi in popravljanju pogodb civilnega prava ter zastopanju strank pred sodišči, kjer z več kot 50-letnimi izkušnjami in odlično pripravljenim sodnim nastopom nudimo vrhunsko sodno varstvo.

Dober odvetnik za civilno pravo mora biti odločen, kreativen in analitičen.

Ocena uporabnikov