Category

Uncategorized
Izročilna pogodba je pogodba s katero se izročitelj zaveže, da bo izročil in razdelil svoje premoženje, ki ga ima v trenutku sklenitve pogodbe, svojim potomcem, posvojencem ter njihovim potomcem. Pogodba je veljavna le tedaj, če se z njo strinjajo vsi izročiteljevi potomci, posvojenci in njihovi potomci, ki bi bili po zakonu poklicani k dedovanju.
Read More
Kaj je preužitkarska pogodba Pogodba o preužitku, imenovana tudi preužitkarska pogodba, je odplačen pravni posel s katerim se ena oseba (preužitkar) zaveže prenesti svoje premoženje ali njegov del na drugo osebo (prevzemnika), v zameno za to pa se prevzemnik zaveže, da bo nudil določene dajatve ali storitve preužitkarju do smrti (npr. skrb za zapustnikov dom,...
Read More