Category

Blog
V Sloveniji je v tem trenutku že 84.654 s.p.-jev., kar pomeni, da ima vsak petindvajseti Slovenec odprt svoj s.p. Ta podatek nam jasno pove naklonjenost Slovencev do odprtja svojih s.p.. Zakaj je temu tako, je težko odgovoriti.
Read More
ODVETNIK ODGOVARJA – DELOVNO PRAVO Zbrali smo nekaj najbolj pogostih vprašanj, s katerimi se stranke srečujejo v povezavi z delovnim pravom. Nanje je odgovoril odvetnik, ki svoje delo opravlja tudi na področju delovnega prava. V kolikor imate še kakšno dodatno vprašanje, nas lahko vedno kontaktirate – kontaktni podatki so navedeni na dnu strani.   Kaj...
Read More
POGODBA O DOSMRTNEM PREŽIVLJANJU – ODVETNIK   Uvodoma Pogodba o dosmrtnem preživljanju je pogodba s katero se preživljalec zaveže, da bo preživljal drugega pogodbenika ali koga drugega (preživljanca), drugi pogodbenik pa izjavi, da mu zapušča vse premoženje ali del premoženja, ki obsega nepremičnine in premičnine, ki so namenjene za rabo in uživanje nepremičnin (pritikline), s...
Read More
ODVETNIK ODGOVARJA – kazensko pravo, kazniva dejanja Zbrali smo nekaj najbolj pogostih vprašanj, s katerimi se stranke srečujejo v povezavi s kazenskimi postopki in kaznivimi dejanji. Nanje je odgovoril odvetnik, ki svoje delo opravlja tudi na področju kazenskega prava, kaznivih dejanj. V kolikor imate še kakšno dodatno vprašanje, nas lahko vedno kontaktirate – kontaktni podatki...
Read More
ODVETNIK ODGOVARJA – DEDOVANJE Zbrali smo nekaj najbolj pogostih vprašanj, s katerimi se stranke srečujejo v dednih postopkih. V kolikor pa imate še kakšno dodatno vprašanje pa nas lahko vedno kontaktirate – kontaktni podatki so navedeni spodaj.   Ali je možno podedovati dolgove?  Odgovor je da, dedič podeduje poleg pravic tudi zapusntikove obveznosti (dolgove), a...
Read More
ŽENITNA POGODBA   Uvod – Ženitna pogodba/Predporočna pogodba Do nedavnega je premoženjska razmerja med zakoncema (enako velja za zunajzakonska partnerja in partnerja istospolne partnerske zveze) urejal ZZZDR, ki je to področje urejal kogentno, kar pomeni, da pogodbeno spreminjanje zakonskih določb ni bilo mogoče. Nasprotno pa Družinski zakonik (DZ), ki je začel veljati 2019, na tem...
Read More
Prejeta kazen oz. globa zaradi ne-vpisa v register dejanskih lastnikov (ZPPDFT-1) Z mesecem avgustom 2019 je Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) pričela z izdajanjem plačilnih nalogov proti pravnim osebam, ki v 8 dneh od vpisa subjekta v Poslovni register Slovenije, niso vpisale podatkov o njenih dejanskih lastnikih v Register dejanskih lastnikov. 44. člen...
Read More
V Sloveniji je v tem trenutku že 84.654 s.p.-jev., kar pomeni, da ima vsak petindvajseti Slovenec odprt svoj s.p. Ta podatek nam jasno pove naklonjenost Slovencev do odprtja svojih s.p.. Zakaj je temu tako, je težko odgovoriti.
Read More
Kolikokrat ste se v praksi že znašli v položaju, ko ste izdelali spletno stran, niste pa bili prepričani, kaj napisati v »footer« spletne strani, da bo le-ta avtorsko-pravno zaščitena? Poklicali ste kolega in ga vprašali ali je dovolj samo znak »©« in napis vse pravice pridržane ali pa se za temeljito zaščito zahteva »©, letnica […]
Read More