Month

julij 2021
ŽENITNA POGODBA   Uvod – Ženitna pogodba/Predporočna pogodba Do nedavnega je premoženjska razmerja med zakoncema (enako velja za zunajzakonska partnerja in partnerja istospolne partnerske zveze) urejal ZZZDR, ki je to področje urejal kogentno, kar pomeni, da pogodbeno spreminjanje zakonskih določb ni bilo mogoče. Nasprotno pa Družinski zakonik (DZ), ki je začel veljati 2019, na tem...
Read More