Strokovnjaki

Igor Križanec

univ. dipl. prav.

Igor Križanec je vodilni partner v naši odvetniški pisarni. Ima bogate izkušnje na področju odškodninskega, nepremičninskega, družinskega in dednega prava ter na področju izterjave terjatev.

Biserka Božičnik

univ. dipl. prav.

Biserka Božičnik je svoje bogate izkušnje pridobila v gospodarstvu, kjer je vrsto let opravljala funkcijo vodje pravnega oddelka ene izmed velikih slovenskih delniških družb.

Rok Križanec

mag. prava

Rok Križanec svetuje strankam pri vprašanjih gospodarskega prava, predvsem na področju informacijskih tehnologij, intelektualne lastnine, insolvenčnega in korporacijskega prava.

Uroš Cerar Žugelj

univ. dipl. prav.

Uroš Cerar Žugelj je po opravljenem sodniškem in odvetniškem pripravništvu v mednarodni odvetniški pisarni, opravljal delo kot pravnik v uspešni slovenski banki.