STORITVE

Odvetniška pisarna Križanec zastopa male, srednje in velike gospodarske družbe, kot tudi fizične osebe na naslednjih pravnih področjih.

GOSPODARSKO PRAVO

Gospodarsko pravo je pravna panoga, ki se ukvarja s pravnimi normami, ki urejajo položaj gospodarskih subjektov, njihovih pravic in obveznosti.

CIVILNO PRAVO

Civilno pravo je pravna panoga zasebnega prava, ki ureja pravna razmerja med enakopravnimi subjekti na temelju enakopravnosti in dispozitivnosti.

DELOVNO IN UPRAVNO PRAVO

Delovno pravo ureja pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev pri delu.

Upravno pravo pa je celovita veja prava, ki ureja razmerja med nosilci oblasti in javnih pooblastil ter posamezniki, ki te oblasti nimajo.