Kazensko pravo

Kazensko pravo je celota pravnih pravil in pravnih načel, ki opredeljujejo kazniva dejanja, kazensko odgovornost in kazenske sankcije. Odvetniki iz Odvetniške pisarne Križanec našim strankam nudimo pravno pomoč na celotnem področju kazenskega prava. Stranke zastopamo oziroma zagovarjamo v predkazenskem in kazenskem postopku ter tudi v postopku izvršitve kazenske sankcije.

Odvetniki iz Odvetniške pisarne Križanec imamo poglobljeno znanje o kazenskopravnem sistemu in poznamo različne taktike tožilstva, kar nam pomaga pri kvalitetnem in predvsem učinkovitem zastopanju naših strank v kazenskih postopkih. Tudi v primeru, ko je stranki krivda nedvomno dokazana, ji pomagamo pri sklenitvi sporazuma o priznanju krivde in poskušamo doseči čim milejšo kazensko sankcijo.

Nudimo tudi pravno pomoč pri zastopanju oškodovanca – žrtve v kazenskem postopku. Oškodovancu pripravimo odškodninski zahtevek zoper domnevnega storilca kaznivega dejanja, čemur običajno sledi odškodninska tožba pred civilnim sodiščem, saj kazensko sodišče o tem redko odloča samo.

Po potrebi stranki sestavimo tudi kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zoper znanega ali neznanega storilca.