ZAVAROVALNIŠTVO

Eno glavnih področij Odvetniške pisarne Križanec je tudi področje zavarovalnega prava. Že vrsto let svetujemo zavarovalnicam pri vsakodnevnem poslovanju in pravnih vprašanjih.

Naše storitve med drugim obsegajo izdelavo splošnih pogojev poslovanja, tipiziranih pogodb, reševanje vprašanj v zvezi s prestrukturiranjem družbe, prav tako pa tudi samo zastopanje pred pravdnimi sodišči.