PREVZEMI in ZDRUŽITVE

Odvetniška pisarna Križanec svetuje strankam pri celotnem procesu transakcije – od oblikovanja ustrezne strategije, pogajanj, skrbnih pregledov poslovanja prevzete družbe do zaključka glavnega posla.

Nudimo multidisciplinarne nasvete za ravnanje v vseh vidikih posla – od financiranja do pridobitve potrebnih regulativnih soglasij.