KONKURENČNO PRAVO

Konkurenčno pravo spodbuja in ščiti konkurenco. Njegov namen pa ni, da bi kaznoval velike družbe zgolj zaradi njihove velikosti ali, da bi deloval kot nadomestek zakonom, ki varujejo potrošnike.

Ideja je, da bi tržni prostor deloval pravilno in nagradil vsakega za njegov trud, prizadevanje in  vztrajnost. Konkurenčno pravo nam omogoča pošteno in dobro delovanje tržnega prostora.

Strankam svetujemo pri konkurenčno pravnih zadevah pred domačimi sodišči, regulatorji trga – Agencija RS za varstvo konkurence, Evropsko komisijo in sodišči EU.