INTELEKTUALNA LASTNINA

V Odvetniški pisarni Križanec strankam svetujemo pri pravnih vprašanjih s področja prava znamk, modelov, patentov, geografskih označb in avtorskega prava. Naše storitve med drugim obsegajo sestavljanje avtorskih, licenčnih in drugih pogodb, sklepanje pogodb o varovanju poslovnih skrivnosti, v primeru spora, ki se nanaša na kršenje pravic s področja intelektualne lastnine, pa nudimo tudi zastopanje pred sodišči.