INSOLVENČNO PRAVO

Redno svetujemo tako insolventnim dolžnikom kot tudi upnikom v različnih insolventnih postopkih.

Naše storitve na tem pravnem področju med drugim obsegajo svetovanje insolventnim dolžnikom pri različnih ukrepih finančnega prestrukturiranja in sestavljanje potrebnih aktov, zastopanje pred sodišči zaradi tožb v zvezi z odgovornostjo organov upravljanja in nadzora.

Svetujemo tudi upnikom in sicer pri preventivni zaščiti njihovih interesov z ustanavljanjem različnih zavarovanj (fiduciarni prenos lastninske pravice v zavarovanje, pridržek lastninske pravice,…), poleg tega pa upnike zastopamo upnike tudi v insolventnih postopkih (prijava terjatev, prerekanje terjatev,…).