O NAŠIH STORITVAH

Odvetniška pisarna Križanec je strankam v pomoč pri pogajanjih, skrbnih pregledih družb, sklenitvi gentlemanskih dogovorov, pisanju pisem o nameri (LOFI) in drugih uvodnih sporazumih, sklenitvi glavnih pogodb in aneksov ter pri nadzoru nad izvrševanjem vseh obveznosti nasprotnih strank.

Vsak spor želimo najprej rešiti izvensodno, v primeru nezmožnosti izvensodne rešitve pa nudimo strankam učinkovito zastopanje na sodišču, ki temelji na odličnem poznavanju pravil pravdnega postopka, Zakona o gospodarskih družbah, insolvenčne zakonodaje in dolgoletnih izkušnjah ter vrhunsko pripravljenem nastopu.


INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

V Odvetniški pisarni Križanec strankam redno svetujemo pri vprašanjih, povezanih z informacijskimi tehnologijami in sicer glede vprašanj povezanih z internetnim pravom, elektronskim poslovanjem, dilem, povezanih s sestavo industry-specific pogodb, financiranjem zagonskih projektov, pridobivanjem upravnih dovoljenj in pri mnogih drugih vprašanjih.