GRADBENIŠTVO

Pri Odvetniški pisarni Križanec strankam že vrsto let svetujemo pri sklepanju in izvajanju gradbenih pogodb ter uveljavljanju pravic, ki izvirajo iz takšnih pogodb. Naša prednost je, da pri svetovanju upoštevamo izkušnje iz prakse ter strankam ne dovolimo, da bi ponovile napake, ki so se v preteklih letih dogajale na področju gradbeništva. Strankam svetujemo, da se z nami povežejo v najzgodnejših fazah priprave na gradbeni projekt, saj je na ta način naša dodana vrednost največja.