DAVČNO PRAVO

V Odvetniški pisarni Križanec zastopamo stranke tako pri oceni davčnih tveganj v zvezi s posameznimi posli kot tudi pred pristojnimi upravnimi in sodnimi organi. Sodelujemo z vodilnimi slovenskimi davčnimi strokovnjaki in nudimo pravne nasvete ter potrebne analize.