BANČNIŠTVO in FINANCE

Čeprav je svetovni trg še vedno nepredvidljiv, nam stranke še vedno zaupajo pri svetovanju v zahtevnih finančnih transakcijah. Na področju bančništva in financ Odvetniška pisarna Križanec strankam že vrsto let svetuje pri različnih statusno-pravnih in finančnih prestrukturiranjih, pridobivanju kapitala, financiranju nakupa poslovnih deležev oz. delnic, ipd.