KORPORACIJSKO PRAVO

Statusno-pravne značilnosti gospodarskih družb so tiste značilnosti, po katerih se gospodarske družbe ločijo od drugih pravnih subjektov in imajo za pravni položaj družbe poseben pomen.

Pri Odvetniški pisarni Križanec že vrsto let svetujemo strankam na področju korporacijskega prava, ustanovitvi družb, korporacijskem prestrukturiranju, upravljanju družb in oblikovanju različnih pravnih aktov. Prav tako nudimo pomoč pri vodenju skupščin in pripravi vseh potrebnih dokumentov.