Družinsko pravo

Družinsko pravo je skupek pravnih pravil in načel, ki urejajo zakonsko zvezo, izvenzakonsko skupnost, razmerje med starši in otroki, posvojitev, rejništvo in skrbništvo. Odvetniki v Odvetniški družbi Križanec že več kot 50 let nudimo strankam celovite in strokovne nasvete ter rešitve na področju družinskega prava.

Strankam pomagamo pri razvezi zakonske zveze pred sodiščem, pri sporazumni razvezi zakonske zveze ter delitvi premoženja med zakoncema. Pravne storitve nudimo tudi glede postopka dodelitve otrok, ureditve premoženjskih razmerij partnerjev v zunajzakonski skupnosti in sestave dogovora o preživnini. V kolikor je potrebno pripravimo tudi tožbo na zvišanje ali znižanje preživninske obveznosti zakonca. V Odvetniški družbi Križanec imamo tudi veliko izkušenj s sestavo tožbe na ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva oziroma materinstva.

Na željo stranke že pred samo sklenitvijo zakonske zveze ali pa med njenim trajanjem pripravimo pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med zakoncema, s katero se izognemo nekaterim neprijetnim sodnim postopkom ob morebitni razvezi zakonske zveze.

Področje družinskega prava je za stranke običajno zelo neprijetno, zato smo tu odvetniki iz Odvetniške družbe Križanec, da vam pri teh vprašanjih že več kot 50 let pomagamo po naših najboljših močeh.