UPRAVNI POSTOPKI IN SPORI

V Odvetniški pisarni Križanec Vam s področja upravnega prava nudimo pravno pomoč v katerikoli fazi upravnega postopka. Stranke zastopamo pri uresničevanju njihovih pravic in koristi pri različnih upravnih postopkih (npr. pridobitev gradbenega dovoljenja, koncesij, dovoljenj za prebivanje in delo,…).