AKTI DELODAJALCA

O Odvetniški pisarni Igor Križanec za delodajalce skrbimo, da se postopki v podjetju vodijo zakonito in optimalno. V ta namen pripravljamo osnutke splošnih aktov podjetja s področja delovnega prava, zlasti akte sistemizacij delovnih mest, organizacij podjetij, stimulativnega nagrajevanja delavcev in, v sodelovanju s strokovnjaki, akte s področja varstva pri delu.
Za podjetja pripravljamo tudi postopke prestrukturiranja podjetij ter zniževanje njihovih stroškov, vključno s stroški dela.