Delovno pravo

Delovno pravo ureja pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev pri delu.

Delovno pravo je pravna veja, ki ureja pravice in obveznosti delavca in delodajalca na delovnem mestu. Odvetniki in drugi pravni strokovnjaki v odvetniški pisarni Križanec zastopamo pred sodišči tako delavce kot tudi delodajalce, sodelujemo pri pripravi splošnih aktov delodajalca, pri pripravi ali odpovedi pogodb o zaposlitvi, avtorskih pogodb, podjemnih pogodb, prenehanju veljavnosti konkurenčne klavzule ter na drugih področjih delovnega prava. Naši Odvetniki za delovno pravo in drugi pravni strokovnjaki v Odvetniški pisarni Križanec imajo na področju delovnega prava ogromno izkušenj, svoje stranke pa zastopamo po najvišjih mednarodnih standardih.

Delovni spori

V Odvetniški pisarni Igor Križanec na področju delovnih sporov zastopamo tako delavce kot tudi delodajalce. Strankam nudimo pravno pomoč, pri čemer skrbimo, da se njihove pravice iz delovnega razmerja spoštujejo. V ta namen vodimo postopke zaradi vseh kršitev pravic iz delovnega razmerja, prav tako pa tudi odškodninske postopke v primeru povzročitve škode.

Akti delodejalca

O Odvetniški pisarni Igor Križanec za delodajalce skrbimo, da se postopki v podjetju vodijo zakonito in optimalno. V ta namen pripravljamo osnutke splošnih aktov podjetja s področja delovnega prava, zlasti akte sistemizacij delovnih mest, organizacij podjetij, stimulativnega nagrajevanja delavcev in, v sodelovanju s strokovnjaki, akte s področja varstva pri delu.
Za podjetja pripravljamo tudi postopke prestrukturiranja podjetij ter zniževanje njihovih stroškov, vključno s stroški dela.

Pogodbe o zaposlitvi