IZTERJAVA DOLGA

Učinkovitost izterjave obveznosti je odvisna tudi od znanja udeležencev v poslovnih transakcijah. V Odvetniški pisarni Križanec strankam zagotavljamo optimalne možnosti izterjave terjatev, tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah Evropske unije. Primera se lotimo celostno, sprva z izvensodnim opominom dolžnika, ugotovitvijo premoženja dolžnika, v primeru neplačila pa z vložitvijo predloga za izvršbo.