DEDNO PRAVO

Dedno pravo je eno izmed temeljnih civilnopravnih področij, ki ureja prehod premoženja umrle osebe na njegove dediče. Odvetniki v odvetniški pisarni Križanec nudimo pravno zastopanje tudi na področju dednega prava, kjer svoje stranke zastopamo že več kot 50 let.

Odvetniki v naši odvetniški pisarni nudimo storitve, ki med drugim obsegajo svetovanje in zastopanje strank v zapuščinskih postopkih, svetovanje in zastopanje strank v pravdnih postopkih v zvezi z zapuščino, sestava oporok, sporazumov o odpovedi še neuvedenemu dedovanju, pravno svetovanje in zastopanje pri vodenju postopkov denacionalizacije in na drugih področjih dednega prava.

Dober Odvetnik za dedno pravo mora na tem zahtevnem in kompleksnem pravnem področju zaščititi pravice in interese svojih strank v sodnih in izvensodnih postopkih.